Solpaneler-batteri-hero-1200-800

Batterier för solpaneler ger din anläggning en extra dimension. Från att ha varit begränsad till att använda egenproducerad el när solen skiner får du tillgång till den dygnet runt.

Under delar av året kommer du att vara helt självförsörjande på el, och då spelar det ingen roll om elbolagen höjer sina priser. I den här guiden kommer vi att gå igenom vad det är bra att tänka på om du ska skaffa batteri till solpaneler. I de flesta fall är det en väldigt god idé idag, och vi ger dig svaren på varför.

Hur fungerar ett batteri till solpaneler?

Ett solcellsbatteri, eller en batteribank som man också säger, ger dig möjlighet att lagra den likström som dina solpaneler producerar. Då kan du använda den vid ett senare tillfälle.

Det innebär att du inte behöver köpa el när det är för mörkt ute för att du ska kunna producera egen el. Eftersom du betalar mer för el du köper än du får för den överskottsel du säljer blir det ofta en bra affär att ansluta ett batteri till en anläggning med solpaneler.

Med ett batteri till solpaneler är du väl rustad inför ett strömavbrott. Förutom att du slipper ta hand om tinande frysvaror och leta efter stearinljus och ficklampor så skyddas dina elektriska enheter. Ett strömavbrott kan i värsta fall förstöra till exempel en dator.

Om du bestämt dig för att satsa på reservkraft från solpaneler med ett batteri är det bra att börja fundera på var du ska ha det. Ett solpanelsbatteri kan kopplas ihop med växelriktare och elcentralen med kablar. Det är dock en fördel om batteriet placeras så nära åtminstone en av enheterna som möjligt. Komponenterna i en standardanläggning med solpaneler har ofta ett mycket bra skydd mot tufft väder, men ett batteri ska placeras inomhus eftersom det är känsligt för låga temperaturer. Ett uppvärmt garage är ett bra alternativ.

Genom att skaffa reservkraft från solpaneler kan du använda sparad el de tider på dygnet när det kostar som mest att köpa den från elbolaget. Ett batteri för solpaneler behöver inte bytas ut om du behöver extra kapacitet i framtiden. Du kan komplettera med ett nytt istället.

Batterierna du kan välja mellan 2022

I takt med att det blir allt vanligare med batterier till solpaneler ökar också valmöjligheterna. Du kan välja mellan batterier i olika storlek, som bygger på olika teknologi. Det finns dessutom batterier från ett flertal tillverkare. De varierar i pris beroende på bland annat byggkvalitet.

Först och främst handlar det om att bestämma sig för om du vill ha ett litiumbatteri eller ett batteri för solpaneler som är baserat på bly. Litiumbatterier har flera fördelar. De väger mindre och lättplacerade, de har också betydligt längre hållbarhet och kortare laddtid. Nackdelen är att de är dyrare i förhållande till effekten än blybaserade batterier. Att välja ett blybaserat batteri kan också vara bättre för miljön.

Om du inte har solpaneler på taket kan en solcellsladdare vara mycket användbar om du alltid vill ha tillgång till gratis el. Med en sådan kan du ladda batterier till datorer, kameror, surfplattor och telefoner var du än befinner dig. Det är en väldigt smidig lösning för båten eller husvagnen, eller för ett fritidshus eller en bostad där du vill gardera dig mot strömavbrott.

Genom att använda ett batteri för solpaneler kan du ladda alla enheter när du vill. Om man låter det gå för lång tid mellan laddningar så finns det risk för sulfaterade batterier. Vid sulfatering försämras batteriets kapacitet. En solcellsladdare för bilbatteri är en annan bra sak för dig som vill ha hög krisberedskap och försäkra dig mot problem på grund av att bilbatteriet laddat ur helt.

Hur stor lagringskapacitet behövs?

Det är svårt att ge en rekommendation kring vilken kapacitet ett batteri till solpaneler ska ha. Hur mycket du kan lagra under en viss tid beror på hur stort överskott av el dina solpaneler producerar.

Ju mer el du producerar desto större batteri är det motiverat att skaffa, men det beror också på hur du vill kunna använda batteriet.

Om din anläggning är på 5 kW kan det vara lämpligt med en batterikapacitet som motsvarar det. Alltså 5 kW. När det gäller många batterisystem så är de uppbyggda av moduler och du kan lätt uppgradera lagringskapaciteten längre fram. Det är alltså möjligt att ha flera mindre batterier istället för ett stort. Ett tips är att se till att inte använda batteriet tills det är helt urladdat eftersom det kortar ner livslängden.

Om du har elfordon behöver du ett batteri för solpaneler

Du som är ägare till en elbil, laddhybrid eller ett annat elfordon har extra stor glädje av att skaffa ett batteri till din solcellsanläggning. Du vill inte gå miste om möjligheten att köra gratis med miljövänligt drivmedel. Problemet med det är att de som tar bilen till arbetet inte kan ladda den med egenproducerad el eftersom solpanelerna ofta bara ger ett tillräckligt stort överskott mitt på dagen, när man inte är hemma. Med ett batteri tar du tillvara på överskottet och kan använda den till att ladda bilens batteri under natten.

Många undrar om det är möjligt att göra tvärtom, och använda elbilens batteri till att täcka delar av behovet av el i hemmet. I teorin är det en bra lösning som ger ett flexiblare elsystem där man optimerar användning, försäljning och lagring av el. Vi väntar dock fortfarande på ekonomiska lösningar anpassade för konsumentmarknaden. Skaffar du ett batteri till dina solceller idag så har du tagit ett steg mot framtidens lösning där du också kommer att kunna skicka in elektricitet från elbilen in i ditt system. De två olika typerna av batterier kommer att komplettera varandra.

Batterier är för korttidslagring av el

Med dagens batterier för solpaneler är det inte möjligt att lagra massor av el under sommaren när du har ett stort elöverskott och sedan använda den på vintern, när det är mörkt större delen av dygnets timmar. Det skulle kräva en enormt stor batterianläggning och dessutom går el till spillo över tid. Däremot är det idealiskt att låta en batteribank stå för ditt behov av el på natten, istället för att du då köper el av elbolaget. Många som har solpaneler med batteri behöver inte köpa någon el alls under sommaren. Ett mindre fritidshus som används sommartid behöver alltså inte kopplas upp mot elnätet om du har solpaneler och ett batteri.

Vad krävs för att en batteribank för solceller ska bli lönsam?

Huruvida det är lönsamt med ett batteri för solceller eller inte bestäms av priset på el. Dels av vad du betalar när du köper el men också vad du får för den el du har möjlighet att sälja när det produceras ett överskott i din anläggning.

När det är dyrt med el är ett batteri som mest lönsamt. Det gäller framförallt om du har ett elbolag som inte betalar så mycket för elen du producerar. Om skillnaden är väldigt liten mellan ersättningen du får för el du säljer och el du köper tar det längre tid att räkna hem batteriet.

Att skaffa ett batteri till solpaneler är inte bara en fråga om att optimera förtjänsten. Det finns andra fördelar med att ansluta ett batteri till anläggningen. Vi har tidigare nämnt att du blir mindre känslig för strömavbrott när du har en buffert i form av en batteribank.

En annan fördel är att det är miljövänligt att öka egenanvändningen av el genom att spara överskottet och sedan använda det vid behov. Att elen är närproducerad innebär att mycket lite går till spillo. Elen du köper kan ha färdats långt från platsen där den producerades, och det innebär att en del el försvinner. För samhället och elsystemet i stort är det bra om fler svenskar skaffa solpaneler med batteri. Då klarar vi oss bättre på en svajig marknad med osäker tillgång.

Det blir en bättre och bättre affär med batterier

Elpriserna stiger ser vi nu. Geopolitisk oro och omställning till förnyelsebar energi innebär att vi får betala mer för elen. Den som då har ett solpaneler-batteri är mycket bättre rustad än den som köper all sin el. Med ett batteri kan du välja att vid behov köpa el den tid på dagen då det är billigt, och använda din batteribank när det är som dyrast att köpa el. Dagens anläggningar ger möjlighet till avancerade inställningar för effektiv och ekonomisk användning. Det kommer att bli ännu mer värdefullt i framtiden.

Idag har vi ett stöd som betalas i form av förmånliga skatteregler för mikroproducenter av el som säljer sitt överskott via elnätet. Staten har signalerat att man vill gynna användning av batterier och det kan betyda att detta stöd kan komma att tas bort. Då blir det mer lönsamt att lagra el och använda den själv, istället för att sälja den.

Batterier för solpaneler är kraftigt subventionerade

En anledning till att det lönar sig med batterier till solpaneler är att det finns bidrag specifikt för just batterier. Nästan 50 % av kostnaden för ett solcellsbatteri betalas tillbaka, upp till 50 000 kronor, eller 100 000 kronor om ni är två. Det stödet är så bra att det enligt oss är ganska självklart att man ska välja ett paket med solpaneler med ett batteri om man bestämt sig för att investera i en anläggning med solpaneler.

Komplett anläggning med batteri

Det enklaste och bekvämaste sättet för att skaffa ett system med solpaneler är att välja ett komplett paket. Då får du komponenter som är utvalda för att fungera tillsammans, oavsett om de är av samma fabrikat eller inte.

Du måste inte sondera marknaden på egen hand och göra beräkningar utan leverantören har redan gjort jobbet åt dig. I ett paket med ett batteri kommer växelriktaren att vara anpassad för det och batteriet kommer också att vara lagom kraftfullt i förhållande till hur hög effekt solpanelerna har. Att välja ett paket blir mer prisvärt än när du själv köper in de olika komponenterna. Vi köper till exempel stora volymer av de enheter som ingår i våra paket och kan på så sätt få ner priset, på till exempel batterier till solpaneler.

Att ett paket är komplett bör innebära att även kostnaden för installationen ingår i priset. Om du själv köper in de olika delarna och anlitar elektriker och montörer får du räkna med att betala mer än 50 000 kronor bara för installationen av ett normalstort paket med solpaneler och batteri.

Om du tar kontakt med oss angående installation av solpaneler och batteri kommer du att få hjälp av installatörer med lång erfarenhet. Det är annars inget som du kan ta helt för givet då solpaneler är ett affärsområde med en mycket snabb utveckling just nu. Var noga med att kontrollera att företaget du anlitar har f-skatt och att de anlitar auktoriserad personal.

Installationen kräver behörighet

Ett solpaneler-batteri behöver placeras skyddat och i ett utrymme där det inte blir minusgrader. Kablar kommer att dras till växelriktaren och elcentralen och det är vanligt att man placerar batteriet nära en eller, om det är möjligt, båda dessa enheter. Installationen av ett batteri till solpaneler ska göras av en elektriker med rätt behörighet. Det finns moment som du i teorin kan göra på egen hand, men bland annat driftsättning kräver alltså en expert eftersom det handlar om starkström.

Sammanfattning

Batteri till solpaneler har tidigare varit så pass dyra att det inte gått att räkna av dem för en privatperson med en vanlig anläggning. Den tiden är nu förbi och det lönar sig för nästan alla som ska montera solpaneler att lägga till ett batteri.

Det är ekonomiskt med hög egenanvändning av el, jämfört med att sälja vid överskott och köpa el vid underskott. Du gör dig mer oberoende av elmarknaden och elbolagen med ett batteri kopplat till dina solpaneler. Fritidshus kan göras helt självförsörjande på el under sommarhalvåret med ett solceller-batteri. En annan fördel är att kortare strömavbrott inte kommer att påverka dig om du har en buffert i form av en batteribank. Det är miljövänligt att konsumera el på den plats där den producerats och det kan du göra i högre utsträckning med ett batteri.

Att köpa rätt typ av batteri med lagom effekt kan vara svårt eftersom det finns många alternativ. För att ändå ge en generell rekommendation rekommenderar vi ett batteri med samma effekt som anläggningen. Ofta handlar det då om 5, 10 eller 15 kW. Flera mindre batterier kan också användas som alternativ till ett större. Litiumbatterier passar de flesta idag. Köper du ett komplett paket med solpaneler, växelriktare och batteri så kan du vara trygg i att få en väl fungerande anläggning.