Optimerare-hero-1200-800

Om du vill att dina solpaneler ska producera så mycket el som möjligt kan det i vissa fall vara en bra idé att skaffa optimerare som höjer verkningsgraden. Optimerare ger dig ökad kontroll och mer information om dina solpaneler.

Det är positivt att du med ditt val av komponenter kan skräddarsy din anläggning. Då kan du producera miljövänlig solel, helt utifrån dina egna önskemål och förutsättningar. Att kunna producera optimalt med el är en självklar målsättning för alla som väljer att investera i solpaneler. Optimerare är en komponent som kan hjälpa dig att uppnå det.

Så fungerar optimerare för solpaneler

Det är inget måste att ha optimerare till sina solpaneler, men i vissa anläggningar kan de skapa värde genom att göra solpanelerna mer effektiva.

En växelriktare gör så solpanelerna belastas på ett sätt som ger dem optimal verkningsgrad, utifrån hur mycket solljus de får att jobba med. Genom att lägga till optimerare kan du också påverka belastningen, solpanel för solpanel. En växelriktare jobbar med alla paneler som är anslutna till den, som om det var en enhet. När vissa av solpanelerna producerar ström på högvarv, medan andra ligger i skugga, höjs verkningsgraden med hjälp av optimerare.

Optimerare gör ett bra jobb i anläggningar där solpanelerna är riktade mot olika väderstreck. Beroende på hur solen står på himlen kommer de olika solpanelerna att producera olika mycket ström. I det läget får växelriktaren hitta en “kompromiss” där belastningen bestäms utifrån anläggningen som helhet. Med optimerare kan solpaneler jobba mer utifrån sina egna förutsättningar. Detta är inte enbart en fördel när olika delar av taket skuggas, utan också om du har solpaneler som blivit sämre än andra paneler över tid.

Något annat som många uppskattar med optimerare är att du kan läsa av mycket mer information om din anläggning med solpaneler. Du kan använda en app som ger dig tillgång till statistik kring hur enskilda solpaneler presterar och även upptäcka eventuella problem direkt. Vissa väljer att installera optimerare även om det inte går att räkna in investeringen, just på grund av detta. När det gäller optimerare för solpaneler och brandrisk så har det spekulerats i att optimerare ger en fördel. Detta eftersom du kan påverka spänningen i enstaka solpaneler efter att ha upptäckt en brand. Det är dock osäkert hur stor fördel detta verkligen är i praktiken.

Valmöjligheter 2022

Precis som när det gäller de flesta komponenter i en anläggning med solpaneler väljer du mellan flera olika enheter tillverkade av olika företag, som kan ha olika funktioner. När det gäller optimerare rekommenderar vi följande märken:

  • SolarEdge
  • Huawei
  • Tigo

Ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om ifall optimerare av ett visst märke är bra eller inte är att kontrollera garantierna. En tillverkare som vet att de gör enheter av hög kvalitet kan kosta på sig att erbjuda en längre garanti.

Optimerare bör köpas samtidigt som resten av systemet eftersom det krävs att de är kompatibla med dina solpaneler och växelriktaren. Det finns solpaneler med inbyggd optimerare, men ofta står valet mellan en vanlig strängväxelriktare eller optimerare med en växelriktare som är anpassad för dem.

Ett alternativ till att skaffa optimerare med en växelriktare som är anpassad till det kan vara att satsa på flera traditionella strängväxelriktare. Då kan du kontrollera två eller flera sektioner av din anläggning separat. Det kan vara tillräckligt, och en bra kompromiss mellan att ha optimerare på varje solpanel eller en växelriktare som kontrollerar alla solpaneler. Det finns optimerare som är utformade för att sättas på varannan solpanel, dessa är dock något dyrare.

Kostnad för optimerare

Om du ska ha optimerare eller inte handlar först och främst om ifall installationen gör att du sparar mer pengar i längden. Priset på en optimerare för solpaneler ligger runt 800 kronor.

Det kan vara mer om den har särskilda funktioner. Solpaneler kostar vanligtvis omkring 2 000–3 000 kronor, så det är en relativt stor del av den totala kostnaden för en anläggning med solpaneler som utgörs av optimerare. Räkna med att priset för anläggningen, inklusive installation, ökar med 10 % ifall du lägger till optimerare.

Om det är en motiverad kostnad beror på med hur många procent dina optimerare höjer verkningsgraden. Det brukar kunna handla om 2–3 %. Det här är en kalkyl som är svår att göra på egen hand och du är välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp med att bedöma om du bör skaffa optimerare till dina solpaneler, utifrån just din bostads förutsättningar.

Du kan installera optimerare efter det att en anläggning med solpaneler har tagits i bruk men det blir dyrare än att installera dem tillsammans med panelerna. Om du har en liten anläggning med solpaneler är det inte lika troligt att panelerna får olika mycket skugga och sol, som om det är en större anläggning med solpaneler. Det är alltså framförallt i lite större system som optimerare har bäst förutsättningar att göra nytta.

Optimerare kräver en del av den energi som solpanelerna producerar. I en anläggning som inte ha rätt förutsättningar för optimerare får man ta med det i beräkningen.

Paket och installatörer

Det är bekvämast att skaffa en anläggning med solpaneler genom att välja ett komplett paket. Då får du komponenter som är noggrant utvalda för att fungera optimalt tillsammans.

Du slipper att själv välja rätt enheter i det stora utbudet som finns på marknaden idag. Eftersom optimerare inte passar på alla tak ingår de vanligtvis inte som standard i ett paket med solpaneler. Men det är möjligt att du kan hitta en installatör som kan erbjuda dig ett paketpris där optimerare har inkluderats. I det fallet behöver du inte själv tänka på om enheterna är av rätt fabrikat för att fungera ihop med växelriktaren och solpanelerna.

Behövs optimerare för solceller om man har ett tak där solpanelerna producerar olika mycket ström? Nej, de behövs inte för att din anläggning ska fungera bra, men förutsättningarna för att du ska tjäna på optimerare i långa loppet är goda. Tänk på att du kan behöva optimerare som är av samma fabrikat som solpanelerna eller växelriktaren. Men det finns också fabrikat som fungerar tillsammans med flera märken.

Installation & placering

Oavsett om du ska skaffa solpaneler för marksättning eller till taket är det möjligt att förse dem med optimerare.

Optimerare monteras vanligtvis under den solpanel den ska kontrollera och kan monteras av den installatör som ser till så att hela anläggningen kommer på plats. Du behöver inte tänka så mycket på var växelriktaren eller elcentralen är placerad. Det är förhållandevis enkelt att montera optimerare på villatak men var medveten om att alla installationer som innebär anslutning till elnätet kräver att det är en behörig elektriker som utför arbetet.

När du installerar solpaneler på marken har du i regel större möjlighet att välja väderstreck och behovet av optimerare blir mindre i och med det. Om du däremot har ett tak med solpaneler i olika vinklar och väderstreck gör de större nytta. Tänk på taksäkerheten, eller låt en erfaren installatör som tar ansvar för arbetet fram till driftsättningen stå för arbetet.

Sammanfattning

Att skaffa en anläggning med solpaneler är alltid lönsamt. Under dess livslängd kommer du att tjäna in investeringskostnaden flera gånger om.

Det är hur hög verkningsgrad solcellerna i solpanelerna har som avgör hur mycket du kommer att tjäna. Den kan höjas med hjälp av optimerare. Det är enheter som monteras under solpanelerna och som gör att du kan kontrollera belastningen för varje enskild solpanel, istället för att anläggningen ska belastas utifrån hur mycket sol den får som helhet. Att du kan kontrollera de enskilda panelerna innebär en stor fördel ifall de olika solpanelerna, vid samma tillfälle, får olika mycket skugga och sol. Kanske för att de är monterade i olika väderstreck eller för att det finns träd eller byggnader som skuggar taket olika beroende på hur solen står.

Det finns ytterligare en fördel med optimerare och det är att du får veta mer om din anläggning. Särskilt om den ger data via trådlös överföring och du kan göra avläsningar via en app i mobilen. Om en enskild panel går sönder eller degenererar över tid så ser du det och kan agera utan att en elektriker behöver se över hela anläggningen.

Har du har en anläggning med solpaneler med samma läge mot solen så att skugga inte är en faktor du behöver räkna med? Då höjs inte verkningsgraden så mycket att det är värt att installera optimerare.

Kostnaden för optimerare i en anläggning med solpaneler kan vara upp emot 10 % av vad du totalt betalar, inklusive kostnaden för monteringen. Om du vill investera lite extra i din anläggning kan det vara en bättre idé att skaffa ett batteri till solpanelerna. Ett alternativ till optimerare är att ha två eller tre traditionella växelriktare som kan kontrollera separata sektioner med solpaneler. Med det sagt så finns det alltså tillfällen då det absolut är motiverat med optimerare. Kontakta gärna oss om undrar ifall optimerare är en bra idé i just din, planerade eller befintliga, solpanelsanläggning.