Vi samlar in och sparar viss information på Solpaneler.net , baserat på ditt besök på vår sida. Syftet med det är att vi ska kunna ge dig en så bra upplevelse som möjligt av vår sida. Inte minst om du besöker den flera gånger för att hitta information om solpaneler.

Vår hantering av dina personuppgifter är helt i enlighet med gällande bestämmelser och vi sparar inte mer än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna skapa värde för dig som besökare.

Vi använder Google Analytics

Det verktyg vi använder för insamling och hantering av personlig information är Google Analytics. Det finns ett starkt skydd av din personliga integritet inbyggt i verktyget. Genom att göra olika inställningar kan du själv bestämma hur mycket information som Google Analytics ska få tillgång till och hur den får användas. Det gör du bland annat genom att bestämma vilka cookies som du accepterar. Om du inte vill att några plugins ska laddas ner till din dator kan vissa funktioner på sidan påverkas, men vi har valt att designa solpaneler.net så att du ska kunna besöka oss och få den information du behöver utan det krävs några plugins.

Genom Google Analytics får vi bland annat tillgång till anonym data om våra besökare så att vi till exempel kan se vilka delar av sajten som vi behöver arbeta extra med. Det hjälper oss att utveckla vår tjänst och att skapa en sida som svarar mot våra besökares förväntningar.

Du ger alltid medgivande innan personlig information sparas

Utöver de uppgifter som vi samlar in med hjälp av Google Analytics sparar vi kontaktuppgifter som du själv anger när du interagerar med oss. Vi säljer inte vidare dessa till tredje part utan de används bara vid vår kommunikation med dig. Du kommer inte att bli kontaktad av oss via till exempel nyhetsbrev om du inte själv godkänt det i förväg. Vår integritetspolicy bygger alltså på att det är du själv som ska bestämma hur vi använder information om dig.

Vår policy bygger på GDPR

Du har alltid rätt att få reda på vilka uppgifter vi har om dig i våra system. Du kan rätta eventuella fel eller be om att få informationen raderad om du skulle vilja det. Detta är ett lagstadgat skydd enligt EU:s förordning om dataskydd – GDPR. EU:s dataskyddsförordning skyddar dina personuppgifter och ditt privatliv när du surfar på nätet. Vi ser positivt på detta och är väldigt noga med att inte spara eller hantera dina personuppgifter på ett sätt som skulle kunna missbrukas.