Solpaneler-återbetalningstid-hero-1200-800

Om du gör en kalkyl för solpaneler för att se om det är lönsamt, så blir det oftast tydligt att det är så. Egenproducerad solenergi som används på plats är en bra affär för både dig och miljön.

Det är kort återbetalningstid på solpaneler, oavsett var du bor i Sverige. Om du ska investera i en solcellsanläggning står du inför flera olika val. Dessa kan påverka hur mycket du sparar med en anläggning i långa loppet, och hur snabbt du kan räkna in den. 

Här har vi tagit fram det underlag som behövs för att du ska kunna göra en seriös solcellskalkyl på enkelt sätt, och skaffa en anläggning som svarar mot just dina behov.


Vad du behöver för att skapa solenergi

En kostnadsberäkning på solpaneler måste naturligtvis utgå från de komponenter som måste vara med i en anläggning för att den ska ge el. Det vill säga:

 • Solpaneler
 • Takfästen
 • Kablar
 • Kopplingar
 • Växelriktare

Sen tillkommer arbetet med att montera anläggningen. De flesta väljer att låta en installatör stå för det eftersom flera moment ändå kräver en behörig elektriker. En anläggning med solpaneler kan också bestå av fler delar än dem som måste ingå för att den ska göra sitt jobb. Exempel på sådana är:

 • Optimerare
 • Batteri
 • Utrustning för trådlös avläsning

Batteri rekommenderar vi som standard idag. Det generösa bidrag som betalas ut för batterier gör att det numera är lönsamt för alla att skaffa ett. Optimerare höjer verkningsgraden för vissa typer av anläggningar, och att kunna läsa av sin anläggning är en app i mobilen är väldigt tacksamt.

Något annat som kan kosta pengar i samband med en installation av solpaneler är renovering av taket där panelerna ska sitta. Är taket i dåligt skick kommer du att behöva ta ner och sätta upp panelerna under anläggningens livslängd. Det vill man gärna undvika, och det är bäst om du kan fixa till taket innan solpanelerna monteras.

Solpanelerna är den största utgiften

Det som kostar mest i en anläggning med solpaneler är själva panelerna och de solceller som är monterade på dem. Även om du väljer en lösning där solpanelerna monteras direkt på taket så kostar de mer än de andra komponenterna i din anläggning.

Hur mycket de kostar totalt beror naturligtvis på hur många du ska ha. Tänk på att en större anläggning producerar mer el och blir mer ekonomisk i längden. Så länge delar av anläggningen inte måste placeras så att den får sämre verkningsgrad så blir återbetalningstiden av solpaneler alltså kortare ju större anläggning du väljer.

Kvalitén på solpanelerna spelar roll för priset. Enligt vår erfarenhet lönar det sig med kvalitetspaneler och alla komponenter vi erbjuder i våra anläggningar är av hög kvalité. De är anpassade för skandinaviska förhållanden. Väder och vind innebär större påfrestningar här än i många andra länder.

Det finns också olika typer av solpaneler att välja mellan som kostar olika mycket. Monokristallina solceller är något dyrare men har också högre verkningsgrad än alternativet, som är polykristallina solceller. De är lite billigare och vanliga inom lantbruk, då de passar på taket till stora ekonomibyggnader.

I Sverige producerar en normalstor anläggning med solpaneler 5, 10 eller 15 kW. Du betalar ett lägre pris per kW i en stor anläggning. För att du ska få ut 10 kW krävs det att du monterar omkring 25 solpaneler. De kostar 2 000–3 000 kronor styck, och totalt kommer det alltså att kosta 50 000–60 000 kronor när vi talar om 10 kW.

Normal återbetalningstid för solpaneler är ca tio år. När det gått så lång tid har din anläggning producerat så mycket el att det svarar mot vad du betalat för solpanelerna och de andra komponenterna.

Växelriktaren har en viktig funktion

En inverter för solpaneler, oftast kallad växelriktare, har mer än en funktion som gör den till en nödvändig del av en anläggning med solpaneler.

Växelriktaren ser till så att solpanelerna får en spänning som gör att de kan arbeta med hög verkningsgrad, utifrån hur soligt det är. Växelriktaren omvandlar också elektriciteten som dina solpaneler producerar till växelström, med rätt spänning och frekvens för att du ska kunna använda den i hemmet.

Växelriktare kan vara dimensionerade för att hantera olika stora anläggningar med solpaneler och kostar omkring 10 % av vad du ger för en anläggning totalt. Om vi tar 10 kW som exempel så kommer växelriktaren att kosta omkring 20 000 kronor. Men den kan också vara ett par tusen billigare än så, eller betydlig dyrare.

Priset på en växelriktare avgörs bland annat av vad det är för märke och vilka funktioner den har. Många väljer en växelriktare med lägre kapacitet än anläggningen. Anledningen till det är att en anläggning på 10 kW aldrig producerar så mycket i praktiken. 10 kW är anläggningens maxeffekt och alla solpaneler producerar aldrig på sitt absoluta max, samtidigt. Det brukar vara lagom att välja en växelriktare som ligger 10–20 % under den uppgivna kapaciteten. Om du vill kunna ansluta fler solpaneler i ett senare skede ska du inte underdimensionera den utan istället välja en större växelriktare, som har kapacitet för en framtida uppgradering.

En sak som är bra att tänka på när det gäller återbetalning av solpaneler är att växelriktaren har en förväntad livslängd på ca 15 år. I normalfallet kommer du alltså att behöva byta ut den en gång under solpanelernas livslängd. Placera den gärna nära elcentralen så att du inte behöver dra långa kablar både till den och solpanelerna på taket.

Olika typer av växelriktare

Man kan ibland ha en växelriktare utomhus men då är det väldigt viktigt att den är byggd för det och har ett gediget väderskydd. Många väljer att placera dem inomhus, i till exempel källaren eller ett garage. Ofta utgår man ifrån var elcentralen är placerad.

En annan sak att ta ställning till när du väljer växelriktare är att den inte bara bör ha rätt dimensioner utan även rätt funktioner i förhållande till resten av din anläggning. Om du tänker använda ett batteri tillsammans med dina solpaneler kan hybridväxelriktare vara ett alternativ till en traditionell strängväxelriktare. Tänker du använda optimerare så påverkar det också ditt val av växelriktare.

Ett batteri till solpaneler kan vara både tryggt och lönsamt

Med en batteribank för solpaneler behöver du inte sälja din överskottsel till ett förhållandevis lågt pris. Du kan istället spara den och använda den när solen gått ner och dina solpaneler inte längre producerar elektricitet. Solpaneler med batteribank kan vara en mycket lönsam affär. Inte minst idag när batterier är kraftigt subventionerade genom ett statligt bidrag för investeringar i grön teknik. Hur stor besparing du gör på ökad egenanvändning av el beror på vad elen du köper kostar och vad du får för elen du säljer. Ju större skillnaden är desto mer tjänar du på att ha ett batteri.

Ett batteri för solpaneler kostar knappt 10 000 kronor per kW för en medelstor anläggning. Många väljer ett batteri med samma kapacitet som anläggningen, men det går att ha både större och mindre batterikapacitet än så, beroende på vad ditt mål är med att ansluta ett batteri till solpanelerna och hur mycket el hushållet konsumerar.

Det finns blybatterier och litiumbatterier för solpaneler. Litiumbatterier har ett betydligt högre pris per kW men en blybaserad batteribank har inte samma livslängd och blir inte lönsammare i långa loppet. Litiumbatterier laddar dessutom betydligt snabbare och väger mindre. De är ett smidigare alternativ helt enkelt.

Förutom att det lönar sig att själv konsumera en större del av den el du producerar, genom att använda ett batteri, så finns det ett par andra fördelar med att ansluta ett batteri till solpaneler. Det gör dig mindre beroende av el från elnätet och du kan styra din anläggning så att du använder reservkraft de tider på dygnet när elen är som dyrast att köpa. Något annat som är väldigt positivt med att använda ett batteri är att du inte påverkas alls av kortare strömavbrott. Att ha en reserv vid elavbrott kan skydda dina elektroniska komponenter och du behöver inte slänga mat eller missa deadlines på grund av att elen har gått.

Optimerare kan sänka återbetalningstiden

När det faller skugga på solpaneler går verkningsgraden ner. Ett problem med det är att växelriktaren inte kan minska spänningen hos en enskild solpanel utan hela anläggningen påverkas av att några solpaneler inte producerar optimalt.

Ett sätt att lösa problemet med solpaneler i skugga eller paneler som producerar mindre än andra av någon annan anledning, är att montera optimerare. Med optimerare kan varje solpanel kontrolleras individuellt. Det höjer verkningsgraden så att anläggningen kan producera mer el.

Om du med hjälp av optimerare kan korta ner återbetalningstiden på din anläggning beror på vad de kostar och med hur många procent de höjer verkningsgraden. En optimerare som kan användas till en solpanel kostar ca 500 kronor. I en anläggning på 5 kW kommer optimerare att gå på ca 10 000 kronor totalt och i ett system som ger dig 10 kW handlar det om dubbla kostnaden. Att skaffa optimerare brukar innebära att priset på hela anläggningen stiger med 5–10 %.

Om det lönar sig med optimerare eller inte beror på hur din anläggning ser ut. På tak där solen samspelar med omgivande träd och byggnader på ett sådant sätt att skugga rör sig över taket kan optimerare höja verkningsgraden ordentligt. Samma sak gäller om du monterar solpaneler i olika väderstreck. Det finns dock ett alternativ till att skaffa optimerare i det läget, och det är att istället använda flera strängväxelriktare och låta dem kontrollera olika sektioner av din anläggning. Diskutera gärna med en installatör om du är osäker på om du bör skaffa optimerare eller inte.

Montagematerial

Växelriktaren, solpanelerna och monteringen är de stora utgiftsposterna för den som ska skaffa en anläggning med solpaneler. Men det tillkommer också en del andra kostnader för material.

Vid monteringen krävs solcellskabel, fästen som skruvas fast i taket samt kopplingar. Kablarna binder ihop panelerna med varandra, växelriktaren och elcentralen. Fästen av hög kvalitet som kan monteras på det aktuella taket är också en förutsättning. Särskilda fästen för solpaneler kan behövas om solpanelerna ska monteras på marken eller så att de får en annan vinkel än vad taket har.

Kostnad för kabeldragning och montering beror helt på hur många paneler och andra komponenter som anläggningen består av. Står det 15 000 kronor på fakturan och detta är en anläggning på 10 kW så är det rimliga siffror. 15 % kan vara en utgångspunkt oavsett hur stor eller liten anläggning du har. Finns det särskilda omständigheter som gör att mer montagematerial krävs eller om komponenter måste specialbeställas så påverkar det förstås priset.

Kostnader i samband med installation av solpaneler

Kostnaden för installationen av solpanelerna brukar vara inbakad i priset. Ofta handlar det om ungefär en tredjedel av den totala kostnaden för en anläggning med solpaneler.

Om du ha en anläggning som ger 10 kW får du räkna med att betala ca 50 000 kronor för monteringen. Man kan också tala om pris per kvadratmeter, och då är 3 500 kronor ett riktmärke vid installation av solpaneler. Vi kan ofta montera solpaneler till ett lägre pris eftersom vi fokuserar på kompletta solcellspaket och har installatörer som är väldigt vana vid att arbeta med de komponenter som ingår.

Att montera solpaneler själv är sällan värt det. Vissa av momenten måste dessutom utföras av en behörig elektriker. Det är inte tillåtet att på egen hand ansluta solpaneler till elnätet. Motsvarigheten till rotavdrag för solpaneler gäller båder material och själva installationen.

Hög verkningsgrad ger kortare återbetalningstid

Solpanelers verkningsgrad anges i procent och är ett mått på hur stor del av solljuset som de träffas av som de kan omvandla till elektricitet.

Verkningsgraden påverkas av en rad faktorer men under gynnsamma förhållanden ligger den på ca 20 % – vilket är högt vid en jämförelse med verkningsgraden som andra energikällor har. För att göra en beräkning av solpanelers verkningsgrad är det en rad faktorer som man behöver känna till.

 • Var i Sverige finns anläggningen? Antalet soltimmar spelar stor roll.
 • I vilken vinkel är solpanelerna monterade?
 • Vilket väderstreck vätter solpanelerna mot?
 • Är det premiumpaneler eller enklare solpaneler?
 • Hur mycket skugga får anläggningen?

Förutom solpanelernas effektivitet spelar även anläggningens livslängd stor roll för hur mycket du kommer att tjäna under de ca 30 år du kan räkna med el från dina solpaneler. Ofta kan en anläggning med solpaneler räknas in efter tio år. Räkna med att du gott och väl kan tjäna 200 000–300 000 kronor sammanlagt på en anläggning på 10–15 kW under hela dess livslängd.

Det är en klar fördel med solpaneler som är riktade mot söder. Även andra väderstreck kan vara okej, så länge de inte är vända mot norr. Vinkeln spelar in, men så länge takets lutning är mellan 10 och 50 grader så ger det hyggliga förutsättningar för solpaneler. Solpaneler producerar inte lika mycker el på vintern som under de ljusa månaderna. Hur stor skillnad det handlar om avgörs av var i Sverige du bor. Många blir förvånade över hur mycket el som solpaneler ändå producerar på vintern. Inte minst om det är gnistrande vitt på marken, då snö reflekterar solljus.

Sälja solel

Att sälja överskottsel är ett bra komplement till att konsumera den, när dina solpaneler producerar mer än vad du gör av med. Det är också en faktor som i hög grad bidrar till att korta ner återbetalningstiden för solpaneler.

Vad du får för pris för såld solel varierar mellan olika elbolag och det kan löna sig att jämföra innan du skaffar en anläggning med solpaneler. Räkna med att få minst 1 krona per kWh du säljer. Hur mycket du tjänar totalt på att sälja solel beror naturligtvis på hur stort överskott du producerar och på om du väljer att spara överskottsel i ett batteri eller sälja den vidare.

Det är tillgång och efterfrågan på elmarknaden i stort som avgör både vad du betalar för el och vad du får för elen du säljer. Det betyder att de geografiska skillnaderna också kan vara ganska stora. Med solpaneler blir du mindre känslig om tillgången på el skulle gå ner under de kommande 30 åren. För många handlar solpaneler både om att göra en bra investering och om att förbättra sin krisberedskap genom att göra sig mindre beroende av elbolagen och elmarknaden.

Så länge du inte säljer över en viss mängd el sammanlagt över ett år, så är reglerna för skatt när det handlar om att sälja solel 2022 väldigt förmånliga. Du betalar en avgift till Energimyndigheten när du kopplar in en anläggning med solpaneler och får då ett så kallat elcertifikatkonto.

Staten betalar ut stöd för solpaneler

En annan sak som är viktig att tänka på om du vill räkna på återbetalningstid för solpaneler är att det blir billigare att investera i en anläggning tack vare de bidrag som finns att få.

När du köper en anläggning från oss har bidraget dragits från fakturan och du behöver inte själv ansöka om det. Vi syftar nu på det skatteavdrag som gäller på upp till 15 % av kostnaden för solpaneler (både material och installation).

För batterier till solpaneler är bidraget på 50 %, vilket verkligen är generöst. Det maximala beloppet du kan få i bidrag är 50 000 kronor. Om ni är en familj med två vuxna kan båda få bidraget och då kan alltså en anläggning rabatteras med upp till 100 000 kronor. Det krävs dock att det är en väldigt stor anläggning med solpaneler för att två personer ska kunna få maximalt bidrag.