Vad är solpaneler?

En solpanel är en ram inom vilken flera solceller kopplats samman på ett sätt som gör att man uppnår hög effektivitet jämfört med samma antal enskilda solceller. Solceller i sin tur är dioder som fångar upp solljus och utvinner elektrisk energi. Solpaneler monteras så att de hamnar i sol under en så stor del av dygnets timmar som möjligt. Med solpaneler är det möjligt att som privatperson, företag eller bostadsrättsförening bli självförsörjande på el, eller i alla fall kraftigt sänka sina elkostnader. Solel är miljövänligt och om fler väljer att installera solpaneler kommer utsläppen av fossila bränslen att minska.

Solpaneler och solceller tillverkades redan på 50-talet men från början var det en extremt dyr teknologi som framförallt kom till användning på satelliter. På 70-talet sjönk kostnaden för att producera solpaneler och den utvecklingen har fortsatt fram till idag. 2020 gjordes det fler än 20 000 installationer av anläggningar med solpaneler i Sverige. Det var då en ökning med omkring 30 % av det totala antalet anläggningar. Vi är alltså inne i en fas med mycket snabb tillväxt inom solenergi. Det beror mycket på att teknologin har blivit effektivare samtidigt som priserna sjunkit till en nivå som gör det svårt att blunda för hur bra det kan vara med solpaneler.

En genomsnittlig anläggning med solpaneler i Sverige producerar omkring 10 000 kWh om året. Det är mer än vad ett normalt hushåll gör av med i hushållsel. Om elen även ska räcka till uppvärmning under större delen av året krävs fler solpaneler. Solpaneler levererar växelström och det krävs en växelriktare för att kunna göra om den till likström.

Hur effektiva är solpaneler?

När man bedömer olika energislags effektivitet talar man om verkningsgrad. Solenergi har idag en verkningsgrad på omkring 20 % beroende på bland annat kvalitén på solpanlernerna. Eftersom verkningsgraden nu är så pass hög samtidigt som solenergin är så pass lättillgänglig har det blivit väldigt lönsamt med solenergi.

Solpanelernas verkningsgrad är inte konstant utan den varierar utifrån en rad faktorer. Framförallt handlar det om hur mycket sol de tar emot. En solpanel som skuggas av ett moln eller täcks av skräp eller snö når inte vad man brukar kalla för solpanelens “toppeffekt”. En kvadratmeter täckt med den senaste generationens solpaneler bör kunna leverera omkring 150 watt. Verkningsgraden ökar i och med nya innovationer, men det lönar sig inte att vänta med att skaffa en anläggning. Skaffa solpaneler direkt om du vill spara på elkostnaderna och gå över till ett miljövänligt energisystem.

Du kan också påverka solpanelernas verkningsgrad genom att ge dem rätt lutning och placera dem så att de är vända mot söder. Lutningen ska vara minst 15 grader men inte överstiga 50 grader – annars får du en negativ påverkan på verkningsgraden.

Det är oftast värt att undersöka är hur mycket solstrålning som genomsnittligen träffar den plats där du har tänkt sätta upp dina solpaneler. Energimyndigheten har en mycket användbar tjänst för som heter solkartan.

Vad kostar det att installera solpaneler?

Kostnaden för en anläggning med solpaneler beror framförallt på följande faktorer:

 • Hur många solpaneler anläggningen består av
 • Takets form
 • Vilket fabrikat på solpaneler man väljer
 • Vilken utrustning, utöver det nödvändiga, man väljer till

Att storleken på anläggningen avgör priset är självklart och behöver inte förklaras. Att formen på taket spelar roll är kanske något mer förvånande. Det har att göra med att det tar längre tid att installera solpaneler på tak som till exempel är väldigt branta eller som består av många delar med olika riktning och lutning. Många undrar om det är möjligt att installera solpaneler på egen hand, för att spara in på kostnaden. Svaret är att man kan genomföra vissa moment på egen hand, om man har tid och tillgång till bland annat byggnadsställning. Det är dock inte tillåtet att koppla in systemet eftersom det krävs en behörig elektriker för det. De flesta brukar tycka att det är värt pengarna att få allt arbete utfört av den firma man vänt sig till för att uppgradera hemmet med solpaneler.

Solpaneler kan även installeras på marken men det blir i regel dyrare samtidigt som det är utrymmeseffektivt att använda tak för montering av solpaneler. De företag som installerar solpaneler arbetar oftast under sommarhalvåret. De avdrag du kan göra när du investerar i solel gäller både material och själva installationen.

Det finns ett stort antal tillverkare av solpaneler. Vissa gör enklare paneler i ett lägre prissegmentet och andra, som till exempel NIBE, är inriktade på att göra paneler av hög kvalitet. Dessa håller vanligtvis längre samtidig som de har högre verkningsgrad. I långa loppet lönar det sig ofta att välja solpaneler av hög kvalitet.

Det är framförallt själva panelerna och den viktiga växelriktaren som du betalar för, förutom kostnaden för installationen. Man kan även göra olika tillval som ger ökad effektivitet eller funktionalitet, som givetvis också påverkar priset.

Så jämför du olika paket med solpaneler

Förutom att titta på totalkostnaden för en anläggning med solpaneler kan det vara intressant att titta på pris per kWh du får ut av anläggningen. Eller vad den kostar i förhållande till hur många kvadratmeter takyta den tar upp. Räkna med att 5 kW går på 90 000 kronor, då är kostnaden för själva installationen samt moms inräknat. Vi får alltså ett pris på omkring 18 000 kronor per kW. Vid små installationer ökar priset per kW och om du investerar i en stor anläggning med många solpaneler betalar du mindre per kW. Genom oss på solpaneler.net kan du hitta solceller med lång förväntad livslängd och hög verkningsgrad i förhållande till installationskostnaden.

Finansiering av solpaneler

Om du inte vill betala hela installationskostnaden på en gång finns det goda möjligheter att få ett förmånligt lån. Det kan till exempel vara möjligt att höja bolånet eller teckna ett separat lån hos en långivare om du vill installera solpaneler på din fastighet. Om du drar av det du tjänar in på elen från vad du betalar i månadskostnad på lånet ser du direkt att det är en bra investering med solenergi.

Olika typer av solpaneler

Det finns tre grundtyper av solceller på marknaden idag:

 • Polykristallina solceller
 • Monokristallina solceller
 • Solceller i form av tunnfilm

I de flesta solpaneler avsedda för privatpersoner sitter polykristallina solceller. De ger ström även om det är mulet ute och de har högre verkningsgrad än monokristallina solceller, som är billigare. Solpaneler med monokristallina solceller används främst inom jordbruk och industri där de kan vara mer ekonomiska om det finns stora takytor att täcka med paneler.

Solceller av tunnfilm kan böjas så att de kan monteras på ytor som är rundade. Det ger dem nya användningsområden, vilket har gjort dem väldigt populära trots kortare livslängd och något lägre verkningsgrad. Tunnfilmssolceller kan bland annat fästas på takpannor eller takplåtar. Det har blivit så vanligt och är en så pass intressant lösning att vi kommer att behandla det under en egen rubrik längre ner.

Förutom att det alltså finns olika typer av solceller kan solpaneler med solceller av samma typ ha olika egenskaper, beroende på vilket företag som gjort dem. IKEA och E.ON är två aktörer som börjar bli stora på den svenska marknaden. NIBE är en bra leverantör som gör solpaneler utvecklade för nordiska förhållanden.

Förutom att det finns olika typer av solpaneler kan de leverera 12 såväl som 230v. 230v är mest praktiskt eftersom det är standard för hushållsel i Sverige. 12v förekommer mest i mindre fritidshus och husvagnar.

Växelriktaren är en viktig komponent i anläggningen

En växelriktare gör om den likström som solpaneler producerar till växelström som vi kan använda i hemmet. En växelriktare kan också transformera strömmen från 12v till 230v och till rätt frekvens. Växelriktaren kan också maximera verkningsgraden hos dina solpaneler genom att se till så att de belastas lagom mycket utifrån hur mycket solljus som träffar dem.

Växelriktaren spelar med andra ord en nyckelroll i en anläggning med solpaneler. Det är viktigt att välja en eller flera växelriktare som har rätt kapacitet till en anläggning. Kvalitén på växelriktaren spelar också stor roll för hur mycket el din anläggning kommer att producera. De flesta växelriktare är 3-fas men det finns även 1-fas växelriktare som kan passa om det bara är några få solpaneler i en anläggning. När du köper ett färdigt paket med solpaneler och montering ingår växelriktare och du får hjälp med att välja en med dimensioner som passar i just din anläggning.

Hur mycket kostar en växelriktare?

Ju fler solpaneler du har, desto mer får du betala för en växelriktare med rätt dimensioner för anläggningen. Det handlar inte bara om att du betalar för den kapacitet du behöver utan de kan också skilja en del i pris beroende på vad det är för märke och kvalitet på växelriktaren. Räkna med att en växelriktare i en anläggning som levererar 10 kWh kan kosta 30 000 kronor. Men det finns också billigare modeller. Frågan är dock vad som blir billigast i längden med tanke på att växelriktaren påverkar hur mycket el du kan producera.

Växelriktaren står för en ganska stor del av kostnaden i ett system med solpaneler. Räkna med att den håller i omkring 20 år, alltså lite kortare än den förväntade livslängden på bra solpaneler. Det är viktigt att en växelriktare inte placeras i ett allt för litet utrymme eftersom den avger en hel del värme. Vissa växelriktare är avsedda att placeras utomhus men det finns också modeller som ska sitta under ett tak, som på väggen i garaget eller en carport.

Här är några tillverkare av solceller och solpaneler som kan vara aktuella när du skaffar solel i Sverige:

 • NIBE
 • SMA
 • Fronius
 • Huawei
 • Luxorparts
 • Solaredge
 • Biltema

Ett företag som installerar solpaneler jobbar oftast med en av dessa leverantörer och är expert på deras lösningar.

Batterier för solel

Att spara el som produceras av solpaneler i batterier är fullt möjligt idag. Det innebär att överskottselen inte säljs vidare via nätet utan sparas så att du har el att använda även när solen inte lyser. På så sätt är det möjligt att bli helt självförsörjande på el. Det skapar möjligheter för den som vill bo i ett hus utan att behöva ansluta det till elnätet, vilket kan innebära en stor besparing. Ytterligare en fördel med att ha sparat el i batterier är att man inte drabbas vid strömavbrott, då man alltid har el. Förutsättningen är att man inte gör av med mer än man har lagrat och hela tiden fyller på med ny el.

Anledningen till att det fortfarande är ganska ovanligt med batterier kopplade mot solpaneler är att vi i Sverige gör av med så mycket el under vintermånaderna. Det är då solpanelerna ger som minst el eftersom solen inte lyser särskilt många timmar. Du behöver inte bara ha ett stort batteri utan också en väldigt stor anläggning med solpaneler för att alstra tillräckligt med energi när vintern är som kallast. Särskilt om du helt eller delvis är beroende av el för uppvärmningen. Med dagens teknik går det inte att lagra sommarens överproduktion ända till vintern. Det handlar mer om att man med batterier kan lagra den el som produceras under dagen i något dygn. Detta är dock ett område där utvecklingen går snabbt och batterier kan komma att bli vanligare i framtiden. Elen som lagras i ett batteri kan förstås inte säljas, men det kan löna sig att använda den. Då slipper du köpa el när dina solpaneler inte levererar tillräckligt med el direkt in i systemet.

Att ha ett mindre batteri för att neutralisera den negativa effekten av strömavbrott och göra bostaden oberoende av el under sommarhalvåret är dock en bra och fullt realistisk lösning. Flera olika typer av batterier kan anslutas till solpaneler. Lithiumjonbatterier är effektiva men kostar också en hel del. AGM-batterier kostar mindre men kan ta skada om de laddas ur helt, och de ska vara fulladdade när du använder dem.

Kostnaden är ännu ganska hög

Att skaffa ett batteri med kapacitet att lagra solel kostar en hel del pengar. Om du vill ha ett batteri med en kapacitet på 1 kWh får du räkna med att det kostar strax under 10 000 kronor. Det täcker inte ens på långa vägar behovet av hushållsel, som ligger på ca 10 kWh/dygn för en familj som bor i ett mindre småhus. Däremot är det tillräckligt för att du ska kunna ladda alla enheter och kanske hålla igång frysen även under ett strömavbrott.

När det gäller solpaneler ska man inte vänta med att investera bara för att priserna på solceller förväntas gå ner i framtiden. Men när vi talar om batterier är det bra att veta att du kommer kunna uppgradera din anläggning med batterilagring när det blivit billigare. Många ser fram emot att Teslas “Powerwalls” ska gå ner i pris och möjliggöra laddning av elbilar med ren solenergi.

Bidrag för solpaneler 2022

Solpaneler utvinner el på ett hållbart sätt och staten har i många år betalat ut stöd till personer som velat satsa på solenergi. Hur stort stöd det varit fråga om och hur det har betalats ut har varierat. 2022 har du möjlighet att få ett skatteavdrag för den totala kostnaden av installationen av solpaneler eller batteri för lagring av solenergi. Det kallas för ett bidrag för grön teknik och fungerar ungefär som rot- och rutavdragen. Den som levererar solpaneler gör avdraget direkt på fakturan så det är väldigt smidigt för dig som konsument. Du kan få tillbaka så mycket som 15 % av kostnaden för ett solcellspaket men max 50 000 kronor per år och person. Är ni två som har möjlighet att göra skatteavdrag kan ni alltså få tillbaka upp till 100 000 kronor. Bidraget för installation av batterier är större och du kan få hela 50 % av kostnaden i form av ett skatteavdrag.

En annan typ av bidrag som kan göra stor skillnad för dig som satsar på solpaneler är skattereduktion på vinsten du gör när du säljer överskottsel via elnätet. Du får inte lika mycket betalt för el du säljer som du betalar för el när du inte får ut tillräckligt hög effekt genom dina solpaneler. Skattereduktionen innebär dock att du får lika mycket för elen du säljer som du betalar för elen du behöver. Bidraget gäller upp till 30 000 kWh och är alltså inte för dig som vill ha överproduktion för att kunna sälja mycket el. En annan begränsning är att du inte får skattereduktion för mer el än du behöver köpa.

Så väljer du en solcellsanläggning som passar just dig

Anläggningar med solpaneler kan se ut att vara näst intill identiska, förutom att de är olika stora. De består av solpaneler, kablar och en växelriktare. Men utöver det finns det en del andra komponenter som kan påverka både effektiviteten och handhavandet. Dessa komponenter är valbara och behövs alltså inte för att anläggningen ska fungera.

Du kan välja att läsa av och styra din anläggning på olika sätt. Det finns tillbehör som hjälper dig att kontrollera statusen på dina solpaneler med en telefon, via Bluetooth eller WiFi. Du kan utläsa en hel del data på det sättet och bland annat se hur mycket el som produceras vid en viss tidpunkt.

Optimerare är en annan komponent som många väljer att skaffa. I system med många solpaneler kan en optimerare hjälpa dig att reglera solpanelerna individuellt. Fördelen med det är att alla solpaneler inte får lika mycket ljus vid en given tidpunkt. Optimeraren ser till så att spänning och ström optimeras, så att du får mer effekt ur anläggningen. Du behöver alltså en optimerare för varje panel eller grupp av solpaneler som du vill kunna optimera. Det innebär naturligtvis en extra kostnad, men ofta lönar det sig att skaffa optimerare, särskilt om solpanelerna sitter med olika riktning och lutning.

Takpannor med solceller är en annan möjlighet som vi ska återkomma till.

Anläggningar för företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar

Idag kan såväl privatpersoner som företag och föreningar få precis de system de behöver. Nästan oavsett vilken ort i Sverige det gäller. Många av aktörerna i branschen kan fungera som rådgivare och komma in i bilden i ett tidigt skede – innan du vet tillräckligt mycket om solpaneler och hur mycket just du kan spara genom att börja ta tillvara på solenergi.

I Stockholm, Malmö och Göteborg finns det flera företag som erbjuder installation av solpaneler. De kan lämna en offert efter att de kontrollerat förutsättningarna och lyssnat till dina behov. Det som skiljer en anläggning för privatbostäder från ett system med solpaneler för ett större företag är framförallt skalan på anläggningen.

Privatpersoner

Det är ett gynnsamt läge att satsa på solpaneler till ett villatak. Det finns generösa avdrag och tekniken har nått en punkt där solpaneler med riktigt hög verkningsgrad finns att få för en förhållandevis låg kostnad. Det går alltså att göra en väldigt bra investering. Ett vanligt villatak är ofta mycket lämpligt för montering av solpaneler. Det krävs inte att du bor i södra Sverige eller har ett tak med en viss lutning, i ett visst väderstreck för att det ska löna sig. Du kan spara pengar med hjälp av solpaneler på nästan alla villor i Sverige. Hur stor anläggning du behöver beror på energibehovet. En normal anläggning består av 25–30 solpaneler och genererar omkring 10 000 kWh/år. Det gör stor skillnad även om det inte innebär att hela energibehovet täcks mitt i vintern. Handlar det om ett mindre fritidshus brukar det räcka långt med tio solpaneler.

Solpaneler köps vanligtvis i paket där allt som behövs för att du ska kunna ta systemet i bruk ingår. Förutom solpanelerna får du även den viktiga växelriktaren, kablar och inte minst själva installationen. Det kan kännas som en stor sak att sätta sig in i allt som har att göra med solpaneler inför investeringen. En bra entreprenör i branschen bör dock kunna hjälpa dig tillrätta och se till så att du får det system du behöver.

Solpaneler är inte bara bra för villor och fritidshus. Många väljer att utrusta en båt, husvagn eller en husbil med solpaneler. På så vis kan man få ut mer av livet på vägen eller sjön.

Företag

Även företag har kunnat få bidrag för investeringar i grön energi. För att få aktuell information om vad som gäller bör du ta kontakt med ett företag i branschen. Då kan du få uppdaterad information om de skatteregler som gäller och om det finns några bidrag att söka. Företag kan naturligtvis sälja överskottsel, precis som privatpersoner, och spara in på de egna elkostnaderna.

Hur stor anläggning ett företag behöver beror helt på vilken kapacitet man siktar på och hur stora ytor det finns som passar för montering av solpaneler. Industribyggnader kan ha enorma tak där det lönar sig att installera stora system. På en villa i ett villaområde är det mer noga hur det ser ut. Lantbrukare och företagare kan installera solpaneler utan att göra samma estetiska överväganden.

Solpaneler som syns kan ge en positiv signal. Att ha satsat på solenergi visar att företaget tar miljöansvar. Alla företag som är måna om att minska sitt klimatavtryck har nytta av att tillfredsställa delar av sitt energibehov med hjälp av solpaneler. Något som blir alltmer populärt är att installera laddboxar så att kunder och anställda ska kunna ladda sina elbilar med energi från solpaneler.

BRF:er

Många bostadsrättsföreningar satsar idag på solpaneler. Där finns ofta ekonomiska resurser i form av fonder eller möjlighet att få ett förmånligt lån. Om det är ett höghus kan det vara ett problem att få takytan att räcka till för en så stor anläggning med solpaneler att den verkligen gör skillnad. Ett vanligt upplägg är att ha solpaneler som täcker den el som går åt i gemensamma utrymmen, då gör det inget om medlemmarna i en BRF har sin egna elavtal. Det är dessutom ett positivt miljö-statement som kan göra bostadsrättsföreningen attraktiv.

Det är huvudsäkringen som avgör om en BRF kan få skattereduktion på den överskottsel som produceras. Är den för stor (100 A) försvinner möjligheten till sänkt skatt på el som säljs. Precis som för företag och privatpersoner är det viktigt att ha bra timing och inte montera solpaneler några år innan taket behöver underhållas.

Så installeras solpaneler

Som vi redan har varit inne på behöver solpaneler placeras i en viss vinkel för att uppnå sin toppeffekt. Vilket väderstreck de är riktade mot har också betydelse för hur mycket solenergi som kan utvinnas. Vilken lutning som är den optimala beror på var i Sverige vi befinner oss. I Skåne är 40 grader lämpligt, men i norra Sverige ska lutningen vara större, upp emot 45 grader. Så länge lutningen inte är under 15 grader eller över 60 grader gör dock inte lutningen mer än några procents skillnad.

Det är bäst om solpaneler vetter mot syd, eller sydväst eller sydost, men öst och väst är också gångbart. Däremot brukar man inte rekommendera solpaneler på tak som vetter mot norr eftersom det inte blir tillräcklig exponering mot solljus. Där handlar det om större förluster än om lutningen inte är optimal. Räkna med att solpaneler som vetter mot norr producerar omkring hälften så mycket el som om de var vända mot syd.

Växelriktaren och ett eventuellt batteri ska placeras så att de är skyddade. Vissa växelriktare har ett bra väderskydd och är mindre känsliga för placering än andra. Tänk på att enheterna ska vara enkla att komma åt.

Solpaneler kräver sällan bygglov

Solpaneler kan i undantagsfall kräva att du ansöker om bygglov för att du ska få tillstånd att montera dem. Det gäller framförallt i kulturminnesmärkta fastigheter och om solpanelerna måste monteras på ett sådant sätt att det i hög grad förändrar takets utseende. Så kan vara fallet om ett hus har ett tak som är plant och man därför måste vinkla solpanelerna genom att montera dem på en ställning. Det företag du kontaktar för montering av solpaneler ska veta vad som gäller och kan hjälpa dig med en eventuell ansökan.

Integrerade takpannor är ett alternativ till solpaneler

En anledning till att vissa väljer att inte investera i solpaneler, trots att det är ekonomiskt, är att de förändrar utseendet på huset. Med integrerade takpannor kommer man ifrån det problemet. Integrerade takpannor är solpaneler som monterats på takpannor på ett sådant sätt att de inte förändrar utseendet på taket i någon större utsträckning. De finns i olika färger. Vill du ha röda takpannor som alstrar solel så är det fullt möjligt.

Förr eller senare behöver ett tak läggas om. Om det börjar närma sig hos dig har du ett utmärkt tillfälle att göra en bra investering som höjer värdet på huset och hjälper dig att sänka dina elkostnader. Att lägga ett nytt tak och sedan montera solpaneler kostar mer än ett tak av integrerade takpannor. Tunnfilmssolceller kan även monteras på dina befintliga takpannor eller takplåtar. Det är ett bra alternativ om du bedömer att taket har ungefär samma förväntade livslängd kvar, som livslängden på solcellerna.

Integrerade takpannor kan täcka ett helt tak eller kombineras med vanliga takpannor så att du har dem i det väderstreck som ger mest el. Den svenska produkten “Midsummer wave” är solpaneler med vågform som har ett attraktivt utseende. En annan stor aktör som många hoppas mycket på i framtiden är Tesla, som gjort en storsatsning på integrerade takpannor.

För dig som bor i en specifik stad

Använd dig av informationen på någon av följande sidor: